โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช
376 หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000, Nakhon Si Thammarat
+66 75 451 899
https://www.facebook.com/ravadeehotel/
http://www.ravadeehotel.com/
ravadeehotel@gmail.com
banquet hall

โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช - venue in Nakhon Si Thammarat

Special features

Private parking is unavailable
Room for the newlyweds
Guest rooms available

Well suited for