ร้านอาหาร

Khanom Golden Beach Hotel โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช

3 พื้นที่ในอาคาร 20, 30, 50 คน

2 พื้นที่นอกอาคาร 200, 700 คน

1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร 100 คน

59/3 หมู่ 4 หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210, Nakhon Si Thammarat
+66 85 488 9495
+66 75 326 688
+66 85 488 9500
sales@khanomgoldenbeach.com
info@khanomgoldenbeach.com
http://www.khanomgoldenbeach.com/
สถานที่จัดงานแต่งงาน